Plateinnspilling med AVA


Åse bak spakene
Rocke litt på den nye gitaren

Espen

Kjetil og vibrafonen

Brekken bass og event (nå også tuba)


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts