Back in the studio med Astrid Ekern! Ocean Sound Recordings <3


Tang og tare og musikk, kan ikke bli bedre!

Eller som Cecilia Vennersten har skrevet i gjesteboka:

"Havet, huset, ljuden, vinden, tystnaden, ensamheten,

vågornas brus, stormen, naturen, mörkret, ljuset"

REN MAGI

Følg Astrid EkernFacebook


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square